Disclaimer Nederlandse Loterij

Laatst geüpdatet 1 maart 2018

Nederlandse Loterij is de naam achter de volgende entiteiten: Nederlandse Loterij bv (holding), Staatsloterij bv, Lotto bv en Nederlandse Loterij Organisatie bv. Waar in deze disclaimer wordt gesproken over Nederlandse Loterij worden alle hierboven genoemde entiteiten bedoeld.

Nederlandse Loterij biedt de kansspelen van haar merken via diverse websites en apps aan. Het betreft Staatsloterij (waaronder ook Club Staatsloterij), Lotto, Eurojackpot, Lucky Day, Miljoenenspel, Krasloten en TOTO. Daarnaast biedt Nederlandse Loterij via diverse kanalen, zoals maar niet beperkt tot haar websites en apps, e-mail, push berichten, sms etc. informatie aan. Het betreft o.a. informatie over de spellen zelf, uitslagen, prijzen(schema’s), etc. (Hierna: “Informatie”)

Algemeen

Nederlandse Loterij besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van haar websites, apps, uitingen en publicaties om de Informatie correct en up-to-date te houden. Desondanks is het mogelijk dat Informatie die wordt gepubliceerd of wordt verzonden onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Eventuele fouten zullen naar aanleiding van een melding of constatering zo snel als mogelijk worden gecorrigeerd. Een deelnemer aan de spellen en/of een bezoeker van de website/gebruiker van een app en/of ontvanger/lezer van Informatie begrijpt dat er foutieve Informatie kan worden gepubliceerd of kan worden verzonden. Specifiek voor apps geldt dat gebruikers te allen tijde de nieuwste versie moeten gebruiken, zodra deze versie beschikbaar is. Daarnaast geldt specifiek voor websites dat bezoekers/gebruikers altijd de meest recente versie van de door hen gebruikte internetbrowser moeten gebruiken.

Uitslagen

Via de websites en apps, maar ook middels het sturen van berichten (email/sms/push etc.) en op kanalen van derden (zoals bijv. Teletekst) worden uitslagen van de desbetreffende spellen en trekkingen gepubliceerd en kunnen spelers hun deelnames, deelnamebewijzen, lotnummers etc. controleren op eventueel gewonnen prijzen. Aan deze gepubliceerde, getoonde of verzonden uitslagen en de gecontroleerde uitslag via onder meer de ‘lotencheckers’ kunnen geen rechten worden ontleend en het is mogelijk dat de getoonde uitslag onjuist en/of onvolledig is. Nederlandse Loterij vraagt de spelers om fysieke loten/deelnamebewijzen, die in de winkel gekocht zijn, in ieder geval te controleren via de terminal in de winkel. Prijzen, gewonnen via deelname aan d.m.v. abonnement of een internetdeelname worden automatisch uitgekeerd. De onder toezicht van de notaris vastgestelde en als zodanig in de systemen van Nederlandse Loterij ingevoerde uitslagen gelden als definitieve uitslag en zullen bij een eventueel geschil leidend zijn. In de trekkingsprocedures staat omschreven op welke wijze de uitslag wordt vastgesteld.

Beperking van aansprakelijkheid

Nederlandse Loterij is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met Informatie die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Tevens kan Nederlandse Loterij niet instaan voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de websites of apps.

Woord- en beeldmerken

Alle woord- en beeldmerken op deze internetsite zijn eigendom van de Nederlandse Loterij tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nederlandse Loterij is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Elk gebruik dat niet geoorloofd is wordt beschouwd als merkinbreuk en kan met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.

Auteursrechten

Op alle websites en apps en andere uitingen/publicaties van Nederlandse Loterij is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van informatie van (delen van) de webpagina's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederlandse Loterij, inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is niet toegestaan. Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina's van Nederlandse Loterij wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en kan met alle juridische middelen worden bestreden.