Krasloten
Terug

Gedragscode Krasloten

Deze Gedragscode geeft nadere informatie over Krasloten en hoe Lotto bv (hierna te noemen: De Lotto) handelt ten aanzien van hoofdprijzen in een oplage Krasloten.

Wat zijn Krasloten?

Krasloten behoren tot de instantloterijen, zoals omschreven in de Wet op de Kansspelen (artikel 14a). De Lotto heeft als enige organisatie in Nederland een vergunning gekregen voor het organiseren van instantloterijen (Vergunning Instantloterij).

Een instantloterij is een loterij waarbij de prijsbepaling van de winnende loten geschiedt voordat een aanvang wordt gemaakt met de uitgifte van de deelnamebewijzen. Krasloten worden gedrukt bij een gecertificeerde drukker waarbij van tevoren bepaald is welke loten winnend zijn en welke niet. Ook de loten met hoofdprijzen worden op deze wijze in de loterij verwerkt. Dit gaat volgens een speciaal proces, zodat niemand weet waar de hoofdprijzen precies zitten en iedereen een gelijke kans heeft op het winnen van een prijs. Overigens wordt onder een hoofdprijs de hoogste prijs van een oplage Krasloten verstaan.

Om een oplage Krasloten leuk en aantrekkelijk te houden, zorgt de drukker ervoor dat de loten waaraan kleine prijzen toegewezen worden evenwichtig worden verdeeld over de oplage. Op deze manier wordt voorkomen dat alle prijzen kort na elkaar worden gewonnen. Op deze manier kan De Lotto ook beter garanderen dat de vooraf bekend gemaakte winkans en prijsuitkeringspercentage tijdens de verkoopperiode zoveel mogelijk blijft gelden. De Lotto keert altijd prijzengeld uit, ook als niet alle hoofdprijzen of andere prijzen uit een oplage worden uitgekeerd. De Lotto zorgt er namelijk altijd voor dat van het totaal van de door de deelnemers bijeengebrachte inleg door de verkoop van Krasloten, gerekend over een kalenderjaar, ten minste 47,5% wordt uitgekeerd aan prijzen. Dit wordt in de wet voorgeschreven en door accountants gecontroleerd.

Verkoop van Krasloten vindt plaats via winkels (voor een door De Lotto te bepalen periode) en www.krasloten.nl (tot 2 maanden voor het verlopen van de geldigheidsduur van de betreffende Krasloten zodat spelers voldoende mogelijkheid hebben tot het kopen van loten en het (w)innen van de hoofdprijs en andere prijzen).

Welke Krasloten onderscheiden we?

De Lotto onderscheidt in zijn Krasloten de volgende typeringen:

Basisloten: Oplages Krasloten die voor langere tijd (>12 mnd) in het assortiment in de winkel worden gevoerd, veelal in elkaar opvolgende oplages van hetzelfde dan wel een licht gewijzigd design en prijzenschema (voorbeeld: Klavertje 4, 7 Klapper, Flappen Krassen, Spaarvarken)

Themaloten: Oplages Krasloten die slechts tijdelijk (2-12 mnd) in het assortiment worden gevoerd (voorbeeld: Fast €50, Liefde is, Win it all, 20x Cash, 100x Cash)

Specials: Oplages Krasloten die slechts tijdelijk (2-6 mnd) in het assortiment worden gevoerd met een speciaal thema die veelal buiten de dispenser worden aangeboden bij winkeliers (voorbeeld: December Kalender)

In het geval De Lotto een oplage Krasloten op de markt wil brengen die niet in te delen is in bovenstaande categorieën zal eerst de Gedragscode worden aangepast en bekendgemaakt via www.krasloten.nl hoe gehandeld wordt.

Handelen van De Lotto ten aanzien van hoofdprijzen in een oplage Krasloten
Een hoofdprijs in een oplage Krasloten wordt alleen uitgekeerd als het Kraslot waarop de hoofdprijs zit is verkocht en ingeleverd om de prijs te claimen. Maar er zijn ook redenen waarom een hoofdprijs in een oplage Krasloten niet wordt uitgekeerd:

  • het winnende Kraslot is niet verkocht binnen de hierboven aangegeven verkoopperiode en de geldigheidsdatum van de serie Krasloten is verlopen;
  • het winnende Kraslot is niet goed gecontroleerd, kwijt geraakt of weggegooid door de speler en daardoor niet ingeleverd om de prijs te claimen.

Ten aanzien van de beschikbaarheid van hoofdprijzen kunnen er twee situaties voorkomen:

  • de laatste hoofdprijs in een oplage Krasloten wordt geclaimd terwijl nog niet alle loten uit de serie zijn verkocht;
  • de verkoop van een oplage Krasloten in de winkel blijft achter terwijl nog niet alle hoofdprijzen uit die oplage zijn geclaimd.

1. Hoe handelt De Lotto indien de laatste hoofdprijs in een oplage Krasloten is geclaimd?
In het geval de laatste hoofdprijs van een oplage Krasloten (Basisloten, Themaloten, alsook Specials) wordt geclaimd en uitgekeerd is De Lotto gerechtigd de oplage Krasloten in de verkoop te houden. De Lotto zal binnen twee weken bekendmaken dat de laatste hoofdprijs van die oplage is geclaimd. Deze bekendmaking gebeurt doordat De Lotto op de website www.krasloten.nl een overzicht plaatst van alle oplages Krasloten waarvan de geldigheidsdatum nog niet verlopen is met daarin vermeld per oplage Krasloten het totaal aantal verwerkte hoofdprijzen en het aantal geclaimde hoofdprijzen. Daarnaast zullen binnen dezelfde termijn alle verkooppunten die voorzien zijn van een terminal via een bericht op deze terminal op de hoogte worden gebracht van het vallen van de laatste hoofdprijs van die oplage.

2. Hoe handelt De Lotto indien de verkoop van een Kraslot in de winkel achterblijft terwijl nog niet alle hoofdprijzen in een oplage Krasloten zijn geclaimd?
De Lotto is gerechtigd een oplage Krasloten uit de verkoop in de winkel te halen ook indien geen of nog niet alle hoofdprijzen zijn geclaimd en uitgekeerd indien:

  • een oplage Krasloten een (productie)fout bevat.
  • de verkoop van een oplage Krasloten achterblijft.
  • de oplage aan het einde van de door De Lotto vooraf geplande verkoopperiode in de winkel is.

In geval de verkoop in de winkel wordt beëindigd zal een oplage Krasloten verkrijgbaar blijven via de webshop op www.krasloten.nl, tot maximaal twee maanden voor het verstrijken van de geldigheidsdatum. Op de website communiceert De Lotto welke Krasloten dit betreft.

Deze Gedragscode is opgesteld door De Lotto en treedt in werking op 1 januari 2016. De Gedragscode en eventuele wijzigingen daarvan zullen worden gepubliceerd op de website www.krasloten.nl van De Lotto.

Lotto bv
Postbus 3074
2280 GB Rijswijk (ZH)

Naar printversie