Logo Nederlandse loterij

Nederlandse Loterij behaalt certificaat responsible gaming

Rijswijk, European Lotteries heeft aan Nederlandse Loterij het “Responsible Gaming Certificate of Alignment” uitgereikt. Hiermee heeft Nederlandse Loterij externe erkenning gekregen voor haar beleid op het gebied van verantwoord spelen. Het bewijst dat het aanbod van de kansspelen van Nederlandse Loterij betrouwbaar en verantwoord is en dat Nederlandse Loterij dit beleid op orde heeft.

In het tweede kwartaal van 2017 heeft een externe auditor het spelaanbod van Nederlandse Loterij getoetst aan de “European Lotteries Responsible Gaming Standards” en daaruit bleek dat Nederlandse Loterij hieraan ruimschoots voldoet.

De audit toetst onder andere op de wijze waarop Nederlandse Loterij haar kansspelen opzet en aanbiedt aan consumenten en de manier waarop zij verkopers en medewerkers traint op responsible gaming onderwerpen.

Ook wereldwijd erkenning
Voor World Lottery Association is het behalen van dit certificaat aanleiding om Nederlandse Loterij te erkennen met hun hoogst haalbare certificaat op het gebied van responsible gaming, Level 4 van het “Certificate of Accreditation Responsible Gaming Framework”.

Nederlandse Loterij en verantwoord spelen
Nederlandse Loterij is een betrouwbare en verantwoorde aanbieder van zeven aantrekkelijke kansspelen. Als marktleider wil Nederlandse Loterij graag een voorbeeld zijn op de Nederlandse kansspelmarkt, ook als het gaat om het op verantwoorde wijze aanbieden van kansspelen.Het responsible gaming-beleid van Nederlandse Loterij is gebaseerd op drie uitgangspunten:

  1. Consumentenbescherming: tegengaan van deelname aan kansspelen door minderjarigen en/of andere kwetsbare groepen.
  2. Tegengaan van onmatige deelname en/of kansspelverslaving en goede doorverwijzing bij problemen of klachten.
  3. Bestrijding van illegaliteit en criminaliteit.