Logo Staatsloterij

Stichting Staatsloterijschadeclaim en Staatsloterij bereiken akkoord

Rijswijk, De Stichting Staatsloterijschadeclaim heeft een akkoord bereikt met de Staatsloterij over een redelijke en praktisch uitvoerbare oplossing voor álle (oud)spelers van de Staatsloterij. De Staatsloterij heeft in de jaren 2000 t/m 2007 en bij de Koninginnedagtrekking in 2008 misleidende teksten gebruikt bij de communicatie over hoge prijzen. Daarom past na een eerder excuus, nu ook een concreet gebaar om het geschonden vertrouwen te herstellen: een Bijzondere Trekking voor alle spelers van toen, waaraan zij kunnen meedoen zonder te betalen.

Deze Bijzondere Trekking bevat vooral hoge prijzen (waaronder 5 x 1 miljoen euro) met een totaal prijzenpakket van € 13,5 miljoen. Gegarandeerd en belastingvrij. De Bijzondere Trekking is qua omvang vergelijkbaar met een reguliere trekking. De Bijzondere Trekking is speciaal voor alle spelers van toen: zowel voor de abonnementspelers als voor de spelers die in de winkel hun loten hebben gekocht.

Ondanks een intensieve campagne zullen mogelijk niet alle spelers van toen worden bereikt. Daarom komt de Staatsloterij op voorstel van Stichting Staatsloterijschadeclaim ook met een substantiële schenking aan drie goede doelen: Het Ouderenfonds, Fonds Gehandicaptensport en Spieren voor Spieren. In totaal €500.000,-. Dit is de eerste keer dat in een dergelijke schikking rekening wordt gehouden met benadeelden die mogelijk niet worden bereikt.

Ook is in deze regeling bedongen dat aangeslotenen bij Stichting Staatsloterijschadeclaim of Loterijverlies een vergoeding ontvangen van € 40,- per persoon. Dit als een extra beloning voor hun actiebereidheid.

De Staatsloterij betaalt de totale kosten van dit akkoord (naar verwachting ruim boven de 30 miljoen euro) uit het Eigen Vermogen. Aan spelers wordt bij deelname wel gevraagd om af te zien van eventuele gerechtelijke stappen.

Daarnaast heeft de Stichting met de Staatsloterij afspraken gemaakt over een betere bescherming van het klantbelang. Zo komt er een speciale ombudsman/vrouw en wordt de klachtenafhandeling verbeterd. De Stichting Staatsloterijschadeclaim is positief over het bereikte onderhandelingsresultaat.

Ben Knüppe, voorzitter van de Stichting Staatsloterijschadeclaim: “Leidende uitgangspunten waren voor ons een breed gedragen oplossing met compensatie van de moeilijk vast te stellen schade uit het verleden en herstel van vertrouwen voor de toekomst. Met deze Bijzondere Trekking wordt recht gedaan aan alle (oud)deelnemers van de Staatsloterij. Het akkoord geeft spelers van toen nieuwe kansen, de deelnemers aan de Stichtingen een vergoeding voor actiebereidheid en biedt huidige spelers een betere bescherming. Het is mooi dat we samen met de Staatsloterij en met instemming van onze Raad van Toezicht een redelijke en ook in de praktijk werkbare oplossing hebben kunnen vinden, zonder dat nog jarenlange individuele kostbare procedures nodig zijn, met onzekere uitkomst.”

Niels Onkenhout, directievoorzitter namens de Staatsloterij: “Wij geven als Staatsloterij al 291 jaar om onze klanten. Maar we zijn er niet trots op dat we gedurende 2000 t/m 2007 en bij de Koninginnedagtrekking in 2008 misleidende teksten hebben gepubliceerd. Dat schenden van vertrouwen hoort niet bij de lange historie van de Staatsloterij. Daarvoor past naast de al eerder gemaakte excuses, nu ook een concreet gebaar. Het draait in deze zaak dan ook niet zozeer om herstel van geleden schade maar vooral om het herstel van vertrouwen. Wij hopen dat al onze (oud)spelers veel genoegen en spanning beleven aan deze Bijzondere Trekking waar niemand voor hoeft te betalen. En ik roep iedereen dan ook op om vooral mee te spelen.”

Stichting Staatsloterijschadeclaim en de Staatsloterij hebben in het akkoord de volgende zaken meegewogen:

  • Er is geen gerechtelijke uitspraak gedaan over schade of over de hoogte van die mogelijke schade als gevolg van de misleidende teksten;
  • Een eventuele gerechtelijke procedure tegen de Staatsloterij zou een langdurige en kostbare zaak worden zonder enige garantie op succes;
  • De Staatsloterij heeft ook in de betreffende jaren altijd meer prijzengeld uitgekeerd dan wettelijk verplicht;
  • De Staatsloterij heeft ruim excuus gemaakt en zaken concreet verbeterd.

Voor meer informatie: Over akkoord: www.staatsloterij.nl/akkoord Over trekking: www.staatsloterij.nl/bijzonderetrekking