Logo Lotto

Nederlanders stellen massaal hun dromen uit

79% van Nederlanders geeft aan grootse plannen op de lange baan te schuiven

Rijswijk, Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de Nederlanders (79%) aangeeft hun dromen uit te stellen, zoals die ene grote reis maken of verhuizen. En dit terwijl een groot deel van de mensen gelukkiger zijn als ze hun grootse plannen en dromen níet voor zich uit zouden schuiven. De mensen die hebben aangegeven niet of nauwelijks last te hebben van uitstelgedrag geven hun leven met gemiddeld een 7,8 een aanzienlijk hoog rapportcijfer. Diegenen die hun dromen en ambities wel uitstellen, kwalificeren hun leven met een 7,3. Dit onderzoek over uitstelgedrag is uitgevoerd in opdracht van Lotto, omdat de loterij in september 45 jaar bestaat en wil dat mensen hun lot niet laten liggen.

De meerderheid wil iets van de wereld zien
Veruit de meeste mensen dromen over reizen (55%). Ze willen een camper kopen, een rondreis maken of een lang gekoesterde cruisewens tot uitvoer brengen. Persoonlijke ontwikkeling, zoals het volgen van een cursus, staat op een tweede plaats met 32%. Afvallen, meer bewegen, operaties of andere zaken met betrekking tot het lichaam wordt bij 31% van de ondervraagden genoemd.

Geldgebrek grootste reden om langgekoesterde wensen uit te stellen
Wat is voor de ondervraagde Nederlanders de belangrijkste reden voor het uitstellen van dromen? De meeste mensen worstelen met geldgebrek (46%) en noemen dat ze andere prioriteiten hebben (46%), gevolgd door de reden dat ze de energie ervoor missen (34%).

Meeste geluk in provincie Zeeland
Meer dan driekwart van de ondervraagde Nederlanders geeft aan een erg gelukkig mens te zijn, met een rapportcijfer van 7,4. In de provincie Zeeland is men het meest gelukkig. Maar liefst negen op de tien Zeelanders geeft aan erg gezegend te zijn met hun leven (88%). Het rapportcijfer voor hun leven is in deze provincie 7,7.

Laat je lot niet liggen
Het onderzoek naar het uitstellen van grootse plannen, dromen en ambities is uitgevoerd in opdracht van Lotto door onderzoeksbureau Team Vier. Tatiana Pijnenburg, woordvoerder Lotto: "Lotto bestaat in september 45 jaar. Een verjaardag is altijd een mooi ijkpunt. Vanuit ons motto ‘Laat je lot niet liggen’ hebben we onderzocht welke dromen en ambities mensen hebben en in hoeverre mensen deze realiseren. We vinden het mooi om te zien dat mensen niet eens zo zeer dromen van zaken waar ze veel geld voor nodig hebben.” Het onderzoek is uitgevoerd onder een landelijk representatieve steekproef van n=1702 personen van 18 tot en met 75 jaar.