Logo Nederlandse loterij

Nederlandse Loterij herbenoemt Niels Onkenhout en Arjan Blok

Rijswijk, Op voordracht van de Raad van Commissarissen van Nederlandse Loterij heeft de staatssecretaris van Financiën, de heer Vijlbrief, ingestemd om per 1 september 2020 Niels Onkenhout als CEO van Nederlandse Loterij te herbenoemen. Arjan Blok wordt als CFO per 1 november herbenoemd. Onkenhout en Blok blijven de komende vier jaar gezamenlijk het bestuur van Nederlandse Loterij vormen.

Niels Onkenhout (CEO) heeft in de afgelopen jaren met succes de fusie tussen De Staatsloterij en De Lotto geleid en een sterke nieuwe organisatie neergezet. Nederlandse Loterij heeft onder zijn leiding een consistente omzetgroei en resultaatverbetering laten zien. ‘Nederlandse Loterij is met een omzet van 1,3 miljard de grootste aanbieder van kansspelen in Nederland, met een maatschappelijke taak en impact. Nederlandse Loterij heeft als primaire taak een verantwoord aanbod van kansspelen te organiseren voor haar spelers. Medewerkers van Nederlandse Loterij zijn zich bewust van deze belangrijke maatschappelijke taak. Ik ben trots op wat we met z’n allen hebben bereikt in de afgelopen vier jaar en kijk uit naar de komende jaren waarin we volop bouwen aan een wendbare, sterke en maatschappelijk betrokken organisatie,’ aldus Niels Onkenhout. De komende jaren ligt de focus van Onkenhout op het verder versterken van de marktpositie van Nederlandse Loterij, het wendbaar maken van de organisatie en een sterke positie verkrijgen in de online markt.

Arjan Blok is na de fusie van De Staatsloterij en De Lotto in 2016 benoemd als CFO van Nederlandse Loterij. Arjan Blok, CFO Nederlandse Loterij: ´Van alle loterijen in Nederland keert Nederlandse Loterij het meeste prijzengeld uit aan haar spelers én ons resultaat gaat vrijwel in z’n geheel in de vorm van afdracht naar de Nederlandse sport via NOC*NSF, naar 18 goede doelen op het gebied van gezondheid, beweging en welzijn en naar de Nederlandse samenleving via het ministerie van Financiën. In 2019 ging het om ruim €173 miljoen. Als CFO van Nederlandse Loterij heb ik het genoegen en de verantwoordelijkheid om samen met het hele team ervoor te zorgen dat dit zo blijft en dat de afdracht structureel groeit. Ik heb veel zin om dit ook de komende jaren te realiseren.’ Mede onder leiding van Arjan Blok is Nederlandse Loterij een financieel gezonde organisatie die in 2019 meer dan 894 miljoen euro aan prijzengeld aan haar spelers heeft uitgekeerd.

Jan Loorbach, voorzitter Raad Van Commissarissen Nederlandse Loterij: ‘De Raad van Commissarissen is blij met de herbenoeming van Niels Onkenhout en Arjan Blok. Wij hebben de afgelopen jaren goede voortgang gezien op het realiseren van de strategische doelstellingen, resultaten met veel aandacht voor de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid. We hebben er alle vertrouwen in dat het bestuur van Nederlandse Loterij zich de komende jaren onverminderd blijft inzetten voor haar spelers en voor Nederland’.