Logo Nederlandse loterij

Aanpak matchfixing; Position Paper Nederlandse Loterij

Rijswijk, In de Tweede Kamer vond maandag 27 september een rondetafelgesprek plaats over matchfixing. Namens Nederlandse Loterij nam Sam Depoortere deel aan dit gesprek.

Consumenten, sportliefhebbers, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties moeten erop kunnen vertrouwen dat zowel de sport als sportweddenschappen eerlijk, transparant en integer verlopen. Matchfixing ondermijnt dit vertrouwen en dat is onwenselijk.

Matchfixing kan alleen bestreden worden door nauwe samenwerking tussen de sectoren sport en kansspelen en middels opsporing en vervolging. Daarbij moeten maatregelen van preventie tot signalering en van opsporing tot handhaving goed op elkaar afgestemd zijn.

In dit position paper zet Nederlandse Loterij uiteen welke maatregelen zij neemt om:

  1. signalen van matchfixing vroegtijdig te herkennen
  2. welke maatregelen zij neemt om bewustwording over matchfixing bij sporters en andere relevante betrokkenen verder te vergroten en 3) matchfixing te voorkomen.

Daarnaast doet Nederlandse Loterij drie voorstellen die eraan bijdragen om het anti-matchfixing klimaat in Nederland te versterken.