Logo Nederlandse loterij

Reactie Nederlandse Loterij op publicatie Follow the Money

Rijswijk, Gokverslaving is een ernstige ziekte. Het is onze taak, als uitvoerder van het Nederlandse kansspelbeleid, om Nederlandse spelers te wijzen op het legale aanbod van sportweddenschappen in Nederland en ervoor te zorgen dat meespelen een spelletje blijft. Met het jarenlange uitstel van regulering van online kansspelen en beperkte handhaving door de overheid, is het illegale aanbod groot, actief en aantrekkelijk voor Nederlandse spelers. Follow the Money wilde hierover niet uitweiden, ondanks ons verzoek om dat te doen. Zo is er een eenzijdig en gekleurd beeld ontstaan van de rol van TOTO in het artikel van 14 juni 2021.

Gokverslaving is een ernstige ziekte. Het is onze taak, als uitvoerder van het Nederlandse kansspelbeleid, om Nederlandse spelers te wijzen op het legale aanbod van sportweddenschappen in Nederland en ervoor te zorgen dat meespelen een spelletje blijft. Met het jarenlange uitstel van regulering van online kansspelen en beperkte handhaving door de overheid, is het illegale aanbod groot, actief en aantrekkelijk voor Nederlandse spelers. Follow the Money wilde hierover niet uitweiden, ondanks ons verzoek om dat te doen. Zo is er een eenzijdig en gekleurd beeld ontstaan van de rol van TOTO in het artikel van 14 juni 2021.

Wij concurreren met een groot en actief illegaal aanbod
TOTO is de enige legale aanbieder van sportweddenschappen in Nederland en moet binnen de beperkingen van de wet concurreren met illegale aanbieders. Al jaren richten veelal illegale buitenlandse aanbieders van online kansspelen zich zonder vergunning op Nederlandse spelers, zij hebben inmiddels een groot Nederlands klantenbestand opgebouwd. Er is geen zicht op de bescherming van Nederlandse spelers bij deze illegale aanbieders, de bescherming van consumenten is daar onvoldoende geborgd, er is geen controle op dat illegale aanbod, er wordt geen kansspelbelasting en kansspelheffing betaald door illegale aanbieders en er vindt geen afdracht plaats aan de Nederlandse sport en goede doelen.

Wij voeren actief beleid voor een verantwoord aanbod
Kansspelen kennen voor sommige mensen risico’s. Daarom richt ons beleid voor verantwoord spelen zich op preventie (voorkomen dat het misgaat), detectie (signaleren wanneer het misgaat), interventie (ingrijpen als het misgaat) en het doorverwijzen naar hulp voor spelers die risicovol of problematisch speelgedrag vertonen.

Wij maken aansprekende reclamecampagnes voor een breed publiek
Wij maken reclame voor ons aanbod. Hierbij richten we ons expliciet op Nederlandse spelers van 24 jaar en ouder. Dat staat bijvoorbeeld in onze briefing aan het reclamebureau, dat is een criterium in de keuze voor hoofdrolspelers in een reclame en dat is een criterium bij het inkopen van advertentieruimte en zendtijd. Wij maken reclame voor het legale aanbod van kansspelen in Nederland.

Wij geven ons resultaat elk jaar aan Nederland
Onze jaarlijkse afdracht bestaat uit een vast percentage van het resultaat en gaat al decennia, elk jaar naar dezelfde maatschappelijke organisaties en de rijksoverheid. Wij vragen geen tegenprestatie van onze beneficianten voor de jaarlijkse afdracht die zij ontvangen. Meer informatie is te vinden in ons jaarverslag.

Nederlandse Loterij is de grootste kansspelaanbieder van Nederland. Wij vinden het belangrijk dat Nederlandse spelers plezier beleven aan het meespelen met een van onze spellen en dat op een verantwoorde wijze doen. We vinden het net zo belangrijk dat meespelen een spelletje blijft. En, we doen het niet voor de winst; als staatsdeelneming geven wij jaarlijks vrijwel ons gehele resultaat aan de Nederlandse sport, aan 18 goede doelen op het gebied van gezondheid, welzijn en beweging en aan de Nederlandse samenleving via het ministerie van Financiën.