Logo Nederlandse loterij

Strenge regels en harde afspraken nu broodnodig voor gokmarkt

Rijswijk, Vrijdag (1 oktober) opent de online kansspelmarkt in Nederland. Dat zal leiden tot een stortvloed aan (online) reclames voor gokken. Strenge regels, goed toezicht en sectorbrede afspraken over consumentenbescherming zijn essentieel voor een goed functionerende markt, stelt Niels Onkenhout, ceo van Nederlandse Loterij in een opinie-artikel in Het Financieele Dagblad.

Onderstaand het volledige artikel, zoals het ook gepubliceerd is via https://fd.nl/opinie/1414020/strenge-regels-en-harde-afspraken-nu-broodnodig-voor-gokmarkt.

Al jaren richten buitenlandse gokaanbieders zich illegaal op Nederlandse spelers. Tot op de dag van vandaag laten zij hen ruimhartig meespelen met hun illegale aanbod. Dat staat in schril contrast tot de rol van Nederlandse Loterij, als uitvoerder van het Nederlands kansspelbeleid. Hierin staan consumentenbescherming, het tegengaan van kansspelverslaving het bestrijden van fraude en criminaliteit centraal.

Vrijdag opent de online kansspelmarkt in Nederland. Buitenlandse gokbedrijven hebben massaal een vergunning aangevraagd bij de Kansspelautoriteit (Ksa). Dat zal leiden tot een stortvloed aan (online) reclames voor gokken, wat we al zien in andere Europese landen. Branchevereniging VNLOK, mede-opgericht door Nederlandse Loterij, roept daarom op tot een beperking van het aantal reclames voor online kansspelen en heeft dat opgenomen in een eigen reclamecode. De hausse aan reclames bewoog Italië en Litouwen al tot een reclameverbod. In België wordt zo'n verbod al overwogen. Laten we daarvan leren en als sector zelf meer verantwoordelijkheid nemen om consumenten te beschermen tegen de risico’s.

Alle aanbieders met een vergunning vallen vanaf 1 oktober onder het restrictieve Nederlandse kansspelbeleid. Dit geeft toezichthouder Ksa veel meer mogelijkheden om hard op te treden tegen illegale aanbieders. Strenge regels, goed toezicht en sectorbrede afspraken over consumentenbescherming zijn essentieel in een goed functionerende markt voor online kansspelen.

De volgende afspraak zou moeten gaan over de definitie van een ‘probleemspeler’. Bij sommige aanbieders ben je pas een probleemspeler als je jezelf meldt met problemen. De wereld op z’n kop. Dat geeft de aanbieder geen enkele prikkel om passende maatregelen te nemen om spelers te helpen en beter te beschermen. We moeten als sector snel tot afspraken komen in het belang van consumenten. Want hoe duidelijker de regels, hoe beter de markt functioneert.