Logo Nederlandse loterij

Visie Nederlandse Loterij bij uitzending Pointer

Nederlandse Loterij pleit voor uniforme speellimieten

Rijswijk, Tv-programma Pointer (KRO-NCRV) besteedt zondag 29 mei aanstaande aandacht aan gokverslaving en het preventiebeleid van legale online kansspelaanbieders in Nederland. Het is de taak van Nederlandse Loterij, als uitvoerder van het Nederlandse kansspelbeleid, dat meedoen met TOTO leuk is en ook leuk blijft. TOTO staat voor verantwoord spelen; we willen kansspelverslaving voorkomen, we signaleren risicovol speelgedrag en doen interventies als het dreigt mis te gaan.

Nederlandse Loterij zet zich actief in voor verantwoord spelen
Kansspelen kennen voor sommige mensen risico’s. Daarom richt ons beleid voor verantwoord spelen zich op preventie (voorkomen dat het misgaat), detectie (signaleren wanneer het misgaat), interventie (ingrijpen als het misgaat). Bij detectie kijken wij naar signalen van controleverlies: lange tijd spelen, ’s nachts spelen, met steeds grotere bedragen spelen, verliezen willen terugwinnen en agressief gedrag naar onze klantenservicemedewerkers. Een combinatie van deze signalen kan duiden op controleverlies.

Spelers kunnen zelf limieten instellen. Het spelen met hoge bedragen zegt niet direct iets over risicovol spelen; wij kunnen niet in de portemonnee van de speler kijken. Bij een groot verlies of hoge inzetten sturen wij de speler een bericht via zijn/haar account, om hem of haar te wijzen op speelgedrag. Op het moment dat wij signalen van controleverlies zien, nemen speciaal opgeleide klantenservicemedewerkers telefonisch contact op met een speler. Met als doel in gesprek te komen met de speler en speelgedrag te laten veranderen. We sluiten niet direct een account, maar willen de speler in beeld houden om juist iets te kunnen doen aan speelgedrag. Het direct sluiten van accounts leidt dergelijke spelers naar andere aanbieders, waardoor risico’s alleen maar groter worden.

Nederlandse Loterij pleit voor uniforme speellimieten
Nederlandse Loterij wil spelers van online kansspelen nog beter kunnen beschermen. Daarvoor zijn branchebrede afspraken nodig over een gezamenlijke definitie van een probleemspeler en uniforme, over alle aanbieders geldende speellimieten.

Spelers die de controle dreigen te verliezen, moeten bij elke aanbieder dezelfde bescherming krijgen. Daarvoor zijn objectieve financiële normen en speelgedragnormen nodig. Daarmee voorkomen we dat spelers verder in de problemen komen door van aanbieder naar aanbieder te gaan, omdat daar het niveau van bescherming anders is. En door dezelfde normen te hanteren, kunnen we het aantal risico- en probleemspelers met elkaar vergelijken en interventies verbeteren.

Wettelijke eisen
Er gelden strenge wettelijke eisen voor het aanbieden van online kansspelen, zoals verplichte limieten per aanbieder, monitoring en analyse van speelgedrag en interventiegesprekken met spelers bij risicovol speelgedrag.

  • Spelers zijn verplicht om limieten in te stellen: een maximum voor de opwaardering van het speeltegoed, een maximale speeltijd en een maximaal tegoed voor de wallet.
  • TOTO geeft spelers inzicht in hun speelgedrag met een dashboard en berichten.
  • TOTO monitort en analyseert het speelgedrag. Daarmee kunnen we bijsturen bij risicovol of problematisch speelgedrag en neemt TOTO contact op met de speler.
  • Zo’n persoonlijk gesprek kan leiden tot aangescherpte limieten, een tijdelijke of permanente blokkade of een registratie in het Centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks).
  • Spelers die risicovol of problematisch speelgedrag vertonen, verwijst TOTO door naar hulpverlening via Loket Kansspel.

Extra maatregelen TOTO
Daarbovenop neemt TOTO de volgende extra maatregelen.

  • Het is bij TOTO niet mogelijk om op te waarderen met een creditcard; spelers kunnen dus niet spelen met geld dat ze niet hebben.
  • TOTO werkt met een verlieslimiet, die spelers zelf kunnen instellen.
  • Voor spelers van 18 tot en met 23 jaar geldt een verplichte maximale verlieslimiet van 400 euro per maand.
  • TOTO biedt spelers een speelplanner met een weekagenda aan, om bepaalde speelmomenten uit te sluiten.
  • TOTO werkt met een spelersdashboard met een overzicht van speeltijd, opgewaardeerd geld, inzet en resultaat winst/verlies tot zes maanden terug.