Logo Nederlandse loterij

Nederlandse Loterij ondertekent Charter Diversiteit

Rijswijk, Nederlandse Loterij heeft zich gecommitteerd aan de Charter Diversiteit. CEO Niels Onkenhout ondertekende de Charter Diversiteit vandaag tijdens een bijeenkomst van SER Diversiteit in Bedrijf bij KPN in Amsterdam. Nederlandse Loterij zegt hiermee toe dat diversiteit en inclusie (D&I) van meerwaarde zijn voor de organisatie en dat strategische middelen ingezet zullen worden om D&I op de werkvloer te bevorderen.

Nederlandse Loterij was één van de dertien werkgevers die deelnamen aan de ondertekenceremonie die plaatsvond voorafgaand aan de Charterbijeenkomst Zo versterk je LHBTI+-inclusie op de werkvloer.

Niels Onkenhout, CEO van Nederlandse Loterij: ‘Nederlandse Loterij heeft diversiteit en inclusie hoog in het vaandel. Met het Charter Diversiteit laten we zien dat er niet alleen over gesproken wordt, maar dat we er ook echt actief aan werken om van Nederlandse Loterij een nog inclusievere organisatie te maken.’

Rolf van der Maas, beleidsmedewerker bij SER Diversiteit in Bedrijf, was nauw betrokken bij het organiseren van de ondertekenceremonie. “Voor mij is het enorm inspirerend het enthousiasme van Nederlandse Loterij om zich aan te sluiten bij het Charter Diversiteit van dichtbij mee te maken”, zei Van der Maas. “Alle nieuwe Charterondertekenaars verdiepen zich echt in de opdracht om werkelijk gelijkwaardige kansen voor iedereen op de werkvloer te creëren. Ik ben er ook van overtuigd dat zij hiermee andere bedrijven en organisaties inspireren om zich in te zetten voor versterking van de inclusie op de arbeidsmarkt.”

Binnen zes maanden na ondertekening dienen de vandaag aangesloten partijen een Plan van Aanpak in waarin zij hun D&I-beleid en -doelen verder omschrijven. Jaarlijks rapporteren ze over de voortgang van de doelen.