Nederlandse Loterij
Terug

Corporate Governance

Hoe Nederlandse Loterij bestuurd wordt

Nederlandse Loterij is een besloten vennootschap. In onze statuten en interne reglementen staat onze corporate governance volledig beschreven. Op deze pagina vind je de belangrijkste elementen.

Corporate governance?

Met corporate governance bedoelen we alle afspraken die de verhoudingen regelen tussen het bestuur, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders. Onze aandeelhouders zijn de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door het ministerie van Financiën, NOC*NSF, via Stichting Kansspelbelangen en Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland.

Dagelijks bestuur

Het directieteam bestaat uit:

  • Arjan Blok - algemeen directeur en bestuurder (tijdelijk financieel directeur)
  • Arno de Jong - directeur Product, Marketing & CRM
  • Shirley Kind - directeur Sales & Service
  • Maurice Meijer - directeur Technology
  • Anne-Marie Dekker - interim directeur Corporate Affairs

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Nederlandse Loterij houdt toezicht op het bestuur van Nederlandse Loterij en op de algemene gang van zaken. De Raad van Commissarissen vergadert ten minste viermaal per jaar. De Raad van Commissarissen bestaat uit:

  • Ada van der Veer
  • Alexander Pechtold (voorzitter)
  • Annelies van Zutphen
  • Frida van den Maagdenberg
  • Steven Martina

Er zijn twee permanente commissies: Auditcommissie en de Remuneratie- en selectiecommissie. Zij vergaderen zelfstandig en doen op deelterreinen het voorbereidende werk voor de Raad van Commissarissen.

Niet verplicht, toch toegepast

Nederlandse Loterij is geen beursgenoteerde vennootschap, waarvoor de Nederlandse Corporate Governance Code (NCGC, 2022) is geschreven. We hebben bijvoorbeeld maar één aandeelhouder met stemrecht, en onze relatie met de aandeelhouders is anders dan bij een beursgenoteerde onderneming.

Toch passen we — waar het kan en waar het zinvol is — de principes en bestpractice-bepalingen toe van de NCGC. Alle relevante bepalingen hebben we doorgevoerd in onze statuten en in de interne reglementen.

Als het om beloning gaat

Nederlandse Loterij past de bepalingen uit de NCGC over (de vaststelling van) beloningen van bestuurders toe. Dit betekent dus ook dat een ontoereikende vervulling van taken niet wordt beloond.