Trekkingsprocedure

Eurojackpot

Algemeen

Eurojackpot is een Europees gecoördineerd kansspel welke voor Nederland wordt georganiseerd door Lotto bv (onderdeel van Nederlandse Loterij). Dit document bevat een weergave van de trekkingsprocedure en bekendmakingsprocedure van de uitslag van alle Eurojackpot trekkingen. Lotto bv beschikt over een door de Kansspelautoriteit afgegeven vergunning dd. 23 december 2016, kenmerk 10509.

De trekkingen van Eurojackpot worden wekelijks, op vrijdag, in Helsinki (Finland), volgens de Finse wet- en regelgeving uitgevoerd onder toezicht en verantwoordelijkheid van de Kansspeladministratie afdeling van de Finse National Police Board.

Voor de Eurojackpot trekking wordt gebruik gemaakt van speciaal daarvoor bestemde trekkingsmachines en ballensets. Het gebruik, en het keuren van deze machines en ballensets is een verantwoordelijkheid van de Finse toezichthouder.

Sluiting verkoop & trekking

Om 19:00 uur sluit de verkoop via alle kanalen voor de trekking van die vrijdag. Er kunnen dan geen loten meer gekocht worden voor deze trekking. Nadat de Nederlandse notaris heeft geconstateerd dat de verkoop is gesloten, wordt gestart met het versturen van de transactiebestanden (verkochte loten) vanuit het Nederlandse loterijsysteem naar het Control Center in Duitsland, waar het gezamenlijke loterijsysteem van de deelnemende Europese loterijen is ondergebracht. Nadat de Finse toezichthouder vanuit het Control Center in Duitsland het bericht heeft dat van alle deelnemende loterijen de transactiebestanden zijn ontvangen, wordt gestart met de trekking.

De trekking van Eurojackpot wordt door de Finse toezichthouder uitgevoerd met twee machines. In de eerste machine wordt de ballenset, bestaande uit 50 ballen, met de getallen 1 tot en met 50 erop, geplaatst. Uit deze 50 ballen worden vijf winnende getallen getrokken. Dit gebeurt door de machine lucht te laten blazen waardoor de ballen gemixt worden en vervol-gens wordt er één voor één een bal getrokken. In de tweede machine wordt de ballenset, bestaande uit 10 ballen, met de getallen 1 tot en met 10 erop, geplaatst. Uit deze 10 ballen worden twee bonusgetallen getrokken. Dit gebeurt door de machine lucht te laten blazen waardoor de ballen gemixt worden en vervolgens wordt er één voor één een bal getrokken. De winnende getallen en bonusgetallen worden door de Finse toezichthouder op het uitslagformulier genoteerd en per mail aan alle deelnemende Europese loterijen gemaild.

Calamiteitenprocedure

In geval er zich een calamiteit voordoet, zoals een weigerende machine, is er een calamiteitenprocedure, die in overleg met en onder toezicht van de Finse toezichthouder wordt uitgevoerd.

Invoer trekkingsuitslag in het loterijsysteem

Het bestand met de trekkingsuitslag wordt door het Control Center in Duitsland naar alle deelnemende Europese loterijen verstuurd en automatisch ingeladen in het loterijsysteem. Bij een afwijkende invoer zal een melding verschijnen en moet de uitslag opnieuw worden ingeladen.

Winnaarselectie & controle rapporten

Na een succesvolle invoer in het loterijsysteem wordt de winnaarselectie automatisch gestart in het loterijsysteem en het controlesysteem.

De rapporten uit het loterijsysteem en het controlesysteem worden door de Nederlandse notaris, per prijscategorie vergeleken en gecontroleerd op:

  • aantal winnaars;
  • hoogte/berekening van de prijzen;
  • uit te keren totaalbedragen van de prijscategorieën.

Bij ongelijke rapporten, mag de prijsuitbetaling niet plaatsvinden. In geval van ongelijke rapporten zal een verklaring achterhaald moeten worden waardoor deze verschillen hebben kunnen ontstaan. Nadat het probleem is opgelost en de notaris heeft geconstateerd dat de rapporten juist zijn kan gestart worden met de prijsuitbetaling.

Prijsuitbetaling en bekendmaking uitslag

Het betaalbaar stellen van de gewonnen geldprijzen gebeurt rond 22:00 uur. Vanaf dat moment kunnen de deelnemers met winnende loten hun gewonnen prijzen innen.

De trekkingsuitslag wordt bekend gemaakt via de website van Lotto bv (www.eurojackpot.nl of eurojackpot.nederlandseloterij.nl), NOS teletekst (pagina 554), Facebook en Twitter.

Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin de procedure niet voorziet, beslist de Nederlandse notaris.

Processen-verbaal

De Nederlandse notaris maakt per kalendermaand een proces-verbaal op van alle trekkingen in die maand. De uitslagformulieren en controlelijsten worden als bijlage bijgevoegd bij het proces-verbaal. Een afschrift hiervan wordt aan Nederlandse Loterij gestuurd en het origineel wordt door de notaris gearchiveerd.