Sportschoenen
Terug

Bijdrage van Nederlandse Loterij aan sportbonden

Dankzij de spelers van Nederlandse Loterij gaan er jaarlijks miljoenen naar 18 goede doelen, 77 sportbonden en de Nederlandse samenleving. Over 2023 is dat ruim €196 miljoen. Hiervan gaat meer dan €52 miljoen naar de sport. De sportbonden gebruiken dit geld om zich te blijven inzetten voor de sport waar zij zo van houden. Voor jong en oud, topsporters en amateurs. In de video’s ontdek je hier meer over.

Atletiekunie

"De bijdrage van Nederlandse Loterij wordt gebruikt voor het verder versterken van onze clubs en onze sport. We faciliteren clubs in hun diverse sportaanbod en beantwoorden daarmee aan de behoefte van de individuele sporter."

Badminton Nederland

"Wij besteden dit bedrag onder andere aan de innovatie van de badminton sport. We helpen verenigingen bij het werven van leden en vrijwilligers, het opleiden van trainers en het creëren van een veilig en inclusief sportklimaat."

Gehandicaptensport Nederland

"De bijdrage gebruiken we voor het opzetten van nieuw beweegaanbod voor mensen met een ernstige meervoudige beperking, maar ook voor het ontwikkelen van opleidingen."

Judo Bond Nederland

"Deze bijdrage helpt ons aan de ene kant om ons topsportprogramma verder te versterken en aan de andere kant om onze breedtesport verder uit te rollen over heel Nederland."

Koninklijk Nederlands Korfbalverbond

"Nederlandse Loterij helpt ons met name om aan de slag te gaan om heel veel mensen te kunnen laten korfballen. Zoals het ontwikkelen van trainers en coaches en het doorontwikkelen van Gkorfbal."

Koninklijk Nederlandse Watersportverbond

"We gaan onze topsporters laten schitteren op het Allianz WK zeilen in eigen land en de komende Olympische Spelen. We zetten ons in voor het belang van veilig en schoon water, nu en in de toekomst."

Koninklijke HandboogSport Nederland

"Met zo'n bedrag kunnen wij echt iets doen voor onze leden. Voor iedereen die het leuk vindt om met pijl en boog te schieten, of het nou binnen of buiten is. In het veld, bij de vereniging of juist mensen die in een rolstoel zitten of met een hulpmiddel de sport willen beoefenen."

Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond

"We gebruiken deze bijdrage om de clubs te helpen werven en behouden van leden. En we gebruiken het om onze verenigingen te helpen en te ondersteunen, zoals bij het faciliteren van goede opleidingen."

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

"De bijdrage komt ten goede aan gehandicaptensport. Bijvoorbeeld evenementen voor rolstoelbiljarten en voor Parkinson patiënten. Jeugd in de brede zin, maar ook heel belangrijk breedtesport."

Koninklijke Nederlandse Dambond

"Naast topsport willen wij ook een inclusieve organisatie zijn die zich op breedtesport richt. Wij vinden het belangrijk dat mensen leren om probleemoplossend en creatief te denken en te handelen."

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

"De bijdrage komt ten goede aan ontwikkeling van de hockeysport, op zowel top- als breedteniveau. Samen met verenigingen gaan we aan de slag om de sport toegankelijker, moderner, duurzamer en nog leuker te maken."

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond

"Dankzij de bijdrage kunnen we de topsport en talent ontwikkelingsprogramma's verzorgen. Het wordt ook ingezet voor de breedtesport, onder andere voor de doelgroep jeugd. Er wordt veel geïnvesteerd in ontwikkel- en wedstrijdprogramma's."

Koninklijke Nederlandsche Roeibond

"Nederlandse Loterij draagt bij aan trainingskampen en faciliteiten voor ons als TeamNL Roeien. Ook maakt dit het TeamNL Para programma mogelijk en ondersteunen ze onze jonge helden van de toekomst."

Koninklijke Nederlandse Schaakbond

"Allereerst willen we meer vrouwen aan het schaken krijgen. Daarnaast willen we meer aandacht besteden aan het vernieuwen van onze opleidingen. We hebben meer trainers en scheidsrechters op onze verenigingen nodig."

Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond

"Met deze bijdrage kunnen wij schaatsen in het DNA van Nederland verankerd houden. Het helpt ons om TeamNL aan te stellen, medailles te winnen op de Olympische Spelen en op internationale kampioenschappen."

Koninklijke Nederlandse Zwembond

"Met deze bijdrage kunnen we de hele zwemsport ondersteunen. Of het nou zwemmen is, waterpolo, synchroonzwemmen, schoonspringen of het open water zwemmen. We kunnen de zwemsport groter en leuker maken voor iedereen."

Koninklijke Wandelbond Nederland

"We creëren programma's, vitaliteitsprogramma's voor specifieke doelgroepen, mensen met reuma, Parkinson, obesitas. Samen met Nederlandse Loterij gaan wij ervoor zorgen dat heel Nederland fit wordt."

Nederlandse Basketball Bond

"We gebruiken de bijdrage om de groei van de basketbal community nog verder te stimuleren, zodat onze spelers en hun fans, zich niet alleen kunnen ontwikkelen in basketbal, maar ook door basketbal."

Nederlandse Bridge Bond

"Samen met studenten van de Hogeschool Utrecht hebben we Kwik Bridge ontwikkeld. Dat is een versimpelde versie van bridge. We hopen vooral te bereiken dat onze doelgroep wat verjongt, want dat is belangrijk voor de sport."

Nederlandse Golf Federatie

"De afdracht helpt ons met een aantal projecten om de continuïteit in sport te waarborgen. We kunnen lidmaatschap differentiatie onderzoeken doen, maar ook programma's zoals golfstart en probeergolf starten waarbij we mensen naar het golf kunnen trekken."

Nederlandse Ski vereniging

"Met dit bedrag kunnen wij iets betekenen voor iedere sneeuwsporter in Nederland. Dat gaat van onze aangesloten organisaties tot aan het waarmaken van Olympische en Paralympische dromen."

Nederlandse Tafteltennisbond

"Mede dankzij de bijdrage kunnen we verenigingen helpen in hun ontwikkeling en kunnen we ze helpen bij het werven en behouden van leden. Daarnaast leiden we we trainers en scheidsrechters op om het wedstrijdaanbod te kunnen verbeteren."

Nederlandse Toerfiets Unie

"De bijdrage maakt het mogelijk dat we samen met verengingen tal van toertochten en routes organiseren voor groepen, fietsers, mountainbikers en ook gravellers. Elke week kun je deelnemen aan meer dan tien toertochen overal in Nederland."

Nevobo - Nederlandse Volleybalbond

"We maken gebruik van de bijdrage door het organiseren competities, verenigingen te ondersteunen en ontwikkelen, maar ook door ondersteuning bij het werven en behouden van scheidsrechters en trainers."

Sportvisserij Nederland

"Wij kunnen nóg beter laten zien dat sportvissen avontuurlijk, ontspannend en verbindend is. Bijvoorbeeld door hengelsportverenigingen te ondersteunen bij projecten en activiteiten specifiek gericht op doelgroepen."