Nederlandse Loterij

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Wat is een klacht?

Klachten zijn zowel mondelinge als schriftelijke uitingen van ontevredenheid, over een geleverde dienst of over een handeling van (een medewerker van) Nederlandse Loterij. Klachten hebben bijvoorbeeld betrekking op de uitbetaling van een prijs, het spelsysteem, de technische werking of de aanmeldprocedure maar ook op de service van Nederlandse Loterij en de Klantenservice.

Neem hierover in eerste instantie contact op met de klantenservice van Nederlandse Loterij via de volgende opties:

Messenger   Wij zijn via Facebook Messenger te bereiken op werkdagen van 09.00 - 21.00 uur en in het weekend van 10.00 - 17.00 uur.

X   Wij zijn via X te bereiken op werkdagen van 09.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.

Telefoon   Wij zijn telefonisch te bereiken op werkdagen van 09.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 - 17.00 uur. Bel ons op 070 550 08 52 tegen normaal tarief.

De klacht zal zo spoedig mogelijk worden afgehandeld, maar uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst. Aan de behandeling van een klacht door de Klantenservice zijn geen kosten verbonden.

Inhoud van de klacht

Om je klacht zo goed mogelijk te kunnen beoordelen is het belangrijk dat je de klacht zo goed mogelijk beschrijft. Voeg bij de klacht jouw naam, adres, telefoonnummer en woonplaats. Met deze gegevens kunnen we een koppeling maken met onze klantenadministratie. Eventuele speelgegevens kunnen in dat geval worden meegenomen bij de behandeling van je klacht. Om je klacht in behandeling te nemen, dient het feit waarover je een klacht hebt ingediend niet ouder te zijn dan 12 maanden.

Beoordeling van de klacht

De medewerker van onze Klantenservice zal je klacht inhoudelijk beoordelen. Ook wordt er bekeken of de klacht niet al eerder is afgehandeld. Uw bericht wordt nader onderzocht, u ontvangt uiterlijk binnen 10 werkdagen een reactie.

Contact

Wij vinden het belangrijk dat wij jou kunnen bereiken om de behandeling van je klacht voorspoedig te laten verlopen. Het helpt ons als je je telefoonnummer vermeldt in je e-mail. Hierdoor kunnen we je, naast e-mail of per post, sneller en makkelijker bereiken in het geval van het opvragen van nadere gegevens of het geven van een toelichting op de behandeling van je klacht.

Registratie van de klacht

De Klantenservice zal iedere klacht, de correspondentie daarover en overige informatie vastleggen in het klantenadministratiesysteem.

Oneens met de klantenservice?

Er kunnen 2 situaties van toepassing zijn:

  1. Heeft u een schriftelijke reactie van de klantenservice via chat of e-mail ontvangen en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u zich wenden tot de Ombudsman.

  2. Vraag een schriftelijke reactie als u deze niet gekregen heeft, zodat u zich kunt wenden tot de Ombudsman.

Klik hier voor meer informatie over de Ombudsman.