Logo Nederlandse loterij

Staatsloterij: beslaglegging bizar

Staatsloterij stapt naar de rechter om de bizarre beslaglegging door Ferdy Roet namens Loterijverlies te laten opheffen.

Den Haag,

Staatsloterij zal aanstaande vrijdag in een kort geding opheffing eisen van de bizarre beslaglegging door Ferdy Roet namens Loterijverlies. Ferdy Roet is door de rechter inmiddels definitief geschorst als bestuurder van Stichting Loterijverlies vanwege onderzoek naar financiƫle malversaties. Roet gaat nu door alsof er van een schorsing geen sprake is. De Staatsloterij zal de rechter verzoeken deze onnodige, niet onderbouwde en overdreven beslaglegging nietig te verklaren. Deze beslaglegging heeft geen enkel effect op de komende trekkingen, de trekking van vrijdag gaat dus ook gewoon door.

Staatsloterij ziet de beslaglegging als een uiterste paniekpoging van de oprichter van Loterijverlies, Ferdy Roet om de druk verder op te voeren en zijn claim te behouden. De mededeling door Ferdy Roet dat de Hoge Raad een uitspraak zou hebben gedaan over de schade en hoogte van die schade is aantoonbaar onjuist. De Hoge Raad heeft in haar uitspraak juist geen conclusie over de schade getrokken.

Vanaf februari 2015 zijn er op initiatief van Staatsloterij gesprekken gevoerd met de Stichting. Dat gebeurde onder lastige omstandigheden. Ferdy Roet, is in deze negen maanden drie keer van advocatenkantoor gewisseld, heeft zijn stichting verplaatst uit Nederland naar het eiland Guernsey en stelde onrealistische eisen. Inmiddels vecht de door de rechtbank geschorste Ferdy Roet met Stichting Loterijverlies om de claimrechten.

De Staatsloterij betreurt het dat er met Loterijverlies niet tot een realistisch en voor beide partijen ook acceptabele oplossing kon worden gekomen. Maar beslaglegging is niet de manier om partijen tot elkaar te brengen. De Staatsloterij geeft om haar klanten. En loopt niet voor haar verantwoordelijkheid weg. Daarom wilde de Staatsloterij ook met Loterijverlies komen tot een billijke en redelijke oplossing. Dit om jarenlang vervelende en kostbare rechtszaken te voorkomen. De Staatsloterij blijft zich inspannen om te komen tot een passende oplossing voor alle betrokkenen.